Ändring 1 av Detaljplan för Alingsås Lövekulle Etapp 1

Samhällsbyggnadsnämnden har 2021-03-22 beslutat att låta nedanstående planförslag först gå ut på samråd och därefter hållas tillgängligt för granskning. Granskning sker nu under tiden 16 april – 3 maj 2021 (enligt PBL 5:18) Läs mer i bifogad underrättelse och handlingar.

Alingsås kommun