Ändring 1 av detaljplan 156 för Alingsås, Verksamheter vid Vänersborgsvägen

Härmed tillkännages att samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås den 19 oktober 2020, § 212, antagit ”Ändring 1 av detaljplan 156 för Alingsås, Verksamheter vid Vänersborgsvägen”. Beslutet får överklagas hos mark- och miljödomstolen inom tre veckor räknat från den 23 oktober 2020, då antagandebeslutet sattes upp på kommunens anslagstavla.

Typ
Tillkännagivande
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Publicerat
2020-10-26
Arkiveras
2020-11-17

Alingsås kommun