Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund protokoll den 9 oktober 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
Sammanträdesdatum
2020-10-09
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§§ 12-19
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Jenny Hellsten
Publicerat
2020-10-15
Arkiveras
2020-11-06

Alingsås kommun