Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund protokoll 27 november 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Alingsås och Vårgårda räddningtjänstförbund
Sammanträdesdatum
2020-11-27
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
20 - 28
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Jenny Hellsten
Publicerat
2020-12-02
Arkiveras
2020-12-28

Alingsås kommun