Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund den 28 april 2022

Protokoll från Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbunds sammanträde den 28 april 2022.

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
Sammanträdesdatum
2022-04-28
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
6-9
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Jenny Hellsten
Publicerat
2022-04-28
Arkiveras
2022-05-20

Alingsås kommun