Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund den 24 februari 2022

Protokoll

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Alingsås och Vårgårda räddningtjänstförbund
Sammanträdesdatum
2022-02-24
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 1 - 5
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Jenny Hellsten
Publicerat
2022-02-24
Arkiveras
2022-03-18

Alingsås kommun