Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 2 juni 2022

Protokoll från Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbunds sammanträde den 2 juni 2022.

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
Sammanträdesdatum
2022-06-02
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§10-14
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Lina Kron
Publicerat
2022-06-02
Arkiveras
2022-06-24

Alingsås kommun