ABAR protokoll den 24 maj 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
ABAR
Sammanträdesdatum
2023-05-24
Paragraf
§ 7-9
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-05-24
Arkiveras
2023-06-15

Alingsås kommun