Kommunstyrelsen protokoll den 16 januari 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2023-01-16
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 1-12
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-01-17
Arkiveras
2023-02-09

Alingsås kommun