Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 9 februari 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-09
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§§ 34-37
Förvaringsplats
Socialförvaltningen
Sekreterare
Elisabeth Mark Lewander
Publicerat
2022-02-11
Arkiveras
2022-03-04

Alingsås kommun