Växelvården öppnas successivt

Växelvården på Kvarnbacken samt Träffpunkterna och dagverksamheten på Eternellen är på väg att öppnas igen.

Texten uppdaterad 2020-10-05

Växelvården på Kvarnbacken har varit stängd sedan i våras för att minska risken för smittspridning. Men med start den 15 oktober kommer verksamheten att öppnas upp successivt allteftersom platserna blir lediga.

De anhöriga som har beslut om avlastning i form av växelvård har fått mer information om hur man gör för att boka sin plats.

Eternellen och Träffpunkter på väg att öppnas

Även dagverksamheten Eternellen och Träffpunkterna är vård- och omsorgsförvaltningen på gång att kunna öppna igen. Det behövs dock lite tid för att säkerställa att inte riskera någon smittspridning. 

Därför kommer Träffpunkterna öppnas successivt med start på Hagagården och Brunnsgården. Vi återkommer med mer information och program under oktober.

Dagverksamheten på Eternellen öppnas från den 1 december. Brukare och anhöriga kommer att kontaktas i god tid för vilka tider som kommer kunna erbjudas till er som är beviljade denna insats.

Anhörigstöd

NULL

Förebyggandeenheten

Ingela Gyllesten

NULL

T.f Enhetschef, Förebyggandeenheten