Utökat besöksförbud på äldreboenden

Texten uppdaterad 2020-07-21

Det råder sedan tidigare besöksförbud inomhus på alla äldreboenden i hela Sverige. Nu utökas det här i Alingsås så att man inte heller får träffa sina anhöriga utomhus.

Risken för smitta har ökat i vårt närområde och utifrån detta har förvaltningschefen beslutat att utöka besöksförbudet på våra äldreboenden. Från och med den 29 april gäller förbudet även besök utomhus.

Detta innebär att brukare på äldreboenden inte kan träffa sina anhöriga eller andra besökare utomhus för samvaro i form av till exempel promenader eller fika.

Detta görs som en förebyggande åtgärd för att minska smittspridningen och för att skydda de äldre, som är en av de stora riskgrupperna.

Alingsås kommun