Tips till verksamhetsutövare

Texten uppdaterad 2020-07-15

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en lista med tips för hur verksamhetsutövare kan minska risken för smittspridning.

Tipsen är bra att läsa för exempelvis turistorganisationer, markförvaltare, kultur- och idrottsföreningar, campingägare, småbåtshamnar, badanläggningar och liknande.

All den informationen finns här.

Alingsås kommun