Så skyddar vi de äldre på boenden

Alingsås kommun arbetar hela tiden för att minska smittspridningen och för att skydda riskgrupper från att insjukna i covid-19. Detta betyder extra försiktighetsåtgärder på alla kommunala boenden.

Texten uppdaterad 2020-10-01

En viktig del i det förebyggande arbetet handlar om att i möjligaste mån skilja friska personer från misstänkt eller bekräftat smittade personer. På våra boenden arbetar vi därför med att avskilja personer som eventuellt har varit utsatta för smitta från övriga brukare på boendet. Detta sker under hela inkubationstiden som för covid-19 är 2-14 dagar.

Vi följer alltid Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och utifrån dem har vi tagit fram regler som gäller på alla våra boenden.

Alla som flyttar in på korttidsboende eller särskilt boende alternativt lämnar boendet för att exempelvis uträtta ärenden eller träffa personer utanför boendet ska ha eget rum och så långt det är möjligt hållas avskilda från övriga personer på boendet i 14 dagar. Undantag är utomhusvistelse där den boende inte träffar någon annan person än personal och andra boende.

Vi är medvetna om att saknaden efter nära och kära är stor, men vi måste samtidigt vara måna om att skydda de äldre från smitta med det här förebyggande arbetet. Under rådande omständigheter önskar vi därför att ni väljer att ses med hjälp av våra digitala hjälpmedel eller bokar en besökstid där ni får träffa era anhöriga på ett säkert sätt med hjälp av våra plexiglasskärmar. Det alternativet finns på alla våra kommunala äldreboenden och du bokar genom att ta kontakt med aktuellt boende.

Även om du som anhörig uppvisar antikroppar mot coronaviruset som orsakar Covid-19 gäller besöksförbudet.

Arbetet inom vård- och omsorg

Kommunens vård- och omsorgspersonal har sedan tidigare både vana, kunskap och rutiner för att förebygga och hantera smittor i det dagliga arbetet. Basala hygienrutiner gäller alltid som en grund för arbetet. Dessa har sedan utökats.

  • Vid nära omvårdnad (inom en meter) hos alla brukare använder personalen personligt visir.
  • Personal går inte till jobbet när de är sjuka, inte heller med milda sjukdomssymtom.
  • Personal har möjlighet att testas för covid-19.
  • Personalen följer alla framtagna hygienrutiner, som god handhygien till exempel.
  • Personalen använder alltid lämplig och väl avvägd skyddsutrustning när en brukare är, eller misstänks vara smittad av covid-19.
  • Personal som är konstaterad sjuk i covid-19 är alltid hemma minst 7 dygn från symtomdebut.

Vård- och omsorgsförvaltningen

NULL

Vård- och omsorgsförvaltningen