Entrédörrar öppnas på särskilda boenden

På grund av ett förbättrat smittläge kommer entrédörrarna på särskilda boenden öppnas från och med måndag 12/7. Detta kommer att underlätta för både personal och besökare.

Lättnader

Efter en tids nedstängning öppnade särskilda boenden för begränsade besök i oktober förra året. Sedan dess har dock besökare på de flesta platser fått vänta vid låsta dörrar och ta kontakt med personal innan man släppts in. Detta var nödvändigt på grund av det rådande smittläget. Nu bedöms dock läget ha förbättrats och man kan återigen öppna entrédörrarna, vilket kommer att vara en välkommen underlättning för både personal och besökare.

Riktlinjer

Vi vill dock poängtera att Folkhälsomyndighetens allmänna råd fortfarande gäller. I enlighet med dessa är det viktigt att besökare:

  • inte har sjukdomssymtom
  • tvättar/spritar händerna
  • håller avstånd
  • är så få som möjligt i varje sällskap

Det är viktigt att ta eget ansvar och visa hänsyn, särskilt till personer i riskgrupper. För de som önskar kommer munskydd finnas att tillgå i våra entréer.

Alingsås kommun