Information om sammankomster

Regeringen har beslutat om att förbjuda sammankomster med fler än 50 personer för att minska risken för samhällssmitta av coronavirus covid-19.

Texten uppdaterad 2020-07-15

Detta är den enda restriktionen som finns när det gäller sammankomster och evenemang.

Alingsås kommun följer givetvis dessa riktlinjer för de evenemang vi arrangerar och gör även riskbedömningar för våra sammankomster och tillställningar som understiger 50 deltagare.

När det gäller andra aktörer, föreningar och företag som arrangerar evenemang och sammankomster i Alingsås kommun är det upp till varje arrabgör att göra sin egen riskbedömning och därefter besluta om att genomföra aktiviteten eller om att ställa in.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram stödjande material till arrangörer av evenemang. Vår rekommendation är att man tar del av den informationen i sin riskbedömning. 

Till Folkhälsomyndighetens sida om evenemang.

Alingsås kommun