17/3 Grundskola och förskola som vanligt

I dagsläget är de nationella riktlinjerna att grundskola, förskola, och fritids ska bedrivas som vanligt med de lokala anpassningar som behövs utifrån aktuell situation.

Texten uppdaterad 2020-07-21

Alingsås kommun fortsätter att följa nationella riktlinjer, vilket betyder att grundskola, förskola och fritids är öppet som vanligt från och med onsdag 18 mars.

Efter två givande studiedagar måndag och tisdag där lärare och rektorer har kunnat samla sig och planera verksamheten utifrån rådande situation är Alingsås kommun nu redo att bedriva kvalitativ undervisning igen. Beroende på sjukdomsläge bland elever och lärare kan undervisningsgrupper och schema få tillfälliga ändringar den närmaste perioden. Det är rektorn på varje skola som ansvarar för att scehmalägga verksamheten på bästa sätt utifrån förutsättningarna. Det är viktigt att elever och vårdnasdhavare håller sig uppdaterade på informationen som kommer ut i Arenan.

Det råder skolplikt och utgångspunkten är att friska barn ska vara i skolan. Är ditt barn sjukt, även om symptomen är lindriga ska barnet stanna hemma. Vilka symptom du känner är inte det viktiga, utan känner du dig sjuk på något sätt ska du hålla dig hemma och begränsa dina sociala kontakter. Ditt barn ska vara symptomfritt i minst 48 timmar innan barnet kan komma tillbaka till skolan/förskolan. 

Riskgrupper

Tillhör ditt barn eller någon i er närhet en riskgrupp är ni som vårdnadshavare tillsammans med läkare som avgör om ett friskt barn ska vara hemma. Detta är inte en bedömning som skolan eller förskolan kommer att göra. Är du eller ditt barn i riskgrupp behöver du kontakta rektor för att föra dialog om hur undervisning för ditt barn ska kunna bedrivas.

Alingsås kommun