1 Driftstörningar

Angående besök hos riskgrupper

Det finns riskgrupper i samhället med personer som är extra känsliga för smitta av coronavirus covid-19.

Texten uppdaterad 2020-07-15

Det kan vara äldre personer med hemtjänst eller de personer som har hjälp i hemmet i form av personlig assistans.

Nu uppmanar vi anhöriga till försiktighet när det gäller besök hemma hos personer som tillhör riskgrupper. Uppvisar du symptom på luftvägsinfektion ska du inte komma på besök, och det gäller även vid lindriga symptom som torrhosta, feber och andningssvårigheter.

Detta för att minimera risken för smittspridning av coronavirus covid-19 i samhället.

Gäller även särskilda boenden

Folkhälsomyndigheten har nu höjt riskbedömningen för allmän spridning av coronaviruset till mycket hög. 

Med anledning av detta ska personera med symtom på luftvägsbesvär inte besöka sina anhöriga på våra särskilda boenden. Man ska också i möjligaste mån undvika besök även om man är helt symptomfri. Detta för att våra äldre är en utpekad riskgrupp som är särskiit känsliga för smitta.

De vanligaste symptomen man ska vara vaksam för är torrhosta, feber och andningsbesvär. Även lindringa symptom är skäl nog att hålla sig hemma för att undvika smittspridning.

Det är också extra viktigt med en god handhygien och att man hostar i armvecket.

Alingsås kommun