1 Driftstörningar

9/7 Nuläge covid-19

Spridningstakten i världen ökar

Folkhälsomyndigheten rapporterar idag att spridningstakten av covid-19 i världen ökar. Nu finns det över 12 miljoner konstaterade fall i världen.

I Sverige ser det bättre ut, med en tydligt nedåtgående kurva. Det gäller både lindriga fall, vård på intensivvårdsavdelning och avlidna.

Fler fall i de yngre åldrarna

Däremot kan man se att många av de fall som konstateras är bland yngre människor, vilket skulle kunna vara ett tecken på att vissa grupper följer regler och rekommendationer mindre än andra.

Följ de allmänna råden

  • Res ansvarsfullt
  • Välj färdmedel med omsorg
  • Undvik folk och trängsel
  • Undvik större sociala sammanhang
  • Håll avstånd i alla lägen, även på utomhus, på badplatser och parkeringar
  • Tvätta händerna, ofta och noggrant
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk

Alingsås kommun