1 Driftstörningar

8/9 Nuläge covid-19

Fortsatt samma läge

Folkhälsomyndigheten rapporterade i dag om att vi passerat 27 miljoner fall i världen. Främst Sydamerika har en dyster trend, även om det totala antalet nya fall i världen ser ut att ha nått en platåfas.

I Europa har Medelhavsområdet just nu en bekymmersam utveckling med kraftig smittspridning. Det ser något bättre ut i norra Europa och i Sverige har vi en fortsatt gynnsam situation med förhållandevis låg smittspridning och en låg belastning på sjukvården. Antalet utförda tester i Sverige ökar, men trots det ökar inte antalet konstaterade fall. 

De positiva kurvorna visar att de grundläggande riktlinjerna fungerar i Sverige. Därför är det viktigt att vi fortsätter hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma när vi är sjuka. Gör vi det minskar risken för en ökad smittspridning och ett lokalt utbrott i vår region.    

Information om influensavaccin
Folkhälsomyndigheten berättade i dag också om planen inför kommande influensasäsong. Regionerna kommer att ombesörja vaccinering mot influensa och där kommer äldre, andra riskgrupper samt personal inom vård och omsorg att prioriteras först. De kommer att kunna få vaccin från 3 november medan övriga kan få vaccin från den 1 december.

Bra länkar

Här hittar du mer aktuell information från våra myndigheter.

Alingsås kommun