8/6 Nuläge covid-19

Fortsatt smittspridning

Även den här måndagen släpar siffrorna efter något från helgen när man tittar på läget i landet. Det står dock klart att vår region har en ökning av antal fall, men att en stor del av den ökningen kommer från en utökad testning på vårdcentraler.

Ökningen visar ändå att det finns en utbredd smitta i samhället och att vi måste fortsätta jobba för att minska smittspridningen. Det gör vi främst genom att stanna hemma vid mindre symptom samt genom att tvätta händerna ofta och att hålla avstånd till varandra.

Mer information hittar du här

Alingsås kommun