8/10 Nuläge covid-19

Information om besök på äldreboende

Efter en vecka sedan öppnandet för besök på äldreboendet har vi vi dag gått ut med ny information för att förtydliga vad som gäller och understryka vikten av att alla respekterar de lokala riktlinjerna. Hela den informationen finns att läsa här.

Inga lättnader för evenemang och sammankomster

Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade i dag på en gemensam presskonferens att den planerade lättnaden med sittande publik på upp till 500 personer inte blir av. Läget med en allt större smittspridning i flera regioner skjuter det beslutet på framtiden, så med andra ord kvarstår det tidigare taket på 50 personer på alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.

Fortsatt allvarligt läge

Veckostatistiken på kommunnivå från Folklhälsomyndigheten visar att Alingsås den senaste veckan har fyra nya konstaterade fall. Det är en återgång till samma låga nivåer som det var innan ökningen till 14 fall under vecka 39. 

Vi kan dock inte slappna av i vårt agerande även om vi i vår region har en förhållandevis stabil situation. Flera regioner runt om i landet ser just nu en ökad smittspridning, och vi måste alla vara fortsatt vaksamma och följa de rekommendationer som finns.

Det betyder att vi måste fortsätta att stanna hemma vid milda symptom och gärna testa oss för att bryta eventuella smittkedjor. Vi ska också hålla lite extra avstånd, tvätta händerna och undvika större sociala sammanhang.

Alingsås kommun