6/8 Nuläge covid-19

De senaste dagarna har det rapporterats om en ökning av antalet nya fall i vår region. Vecka 30 var den hittills lägsta men sedan dess har det vänt uppåt igen, och särskilt då den senaste veckan.

Framför allt är det andelen nya fall hos personer i åldersintervall 20-29 år som ökar. Det är viktigt att försöka motverka den tendensen innan smittan sprids vidare till andra åldersgrupper som då riskerar att bli allvarligt sjuka. 

I världen är tendensen densamma som tidigare med en fortsatt ökning. Även i ett antal europeiska länder syns en ökning efter att de tidigare restriktionerna hävts eller lättats.

Sammanfattningsvis är det viktigt att vi alla fortsätter ta vårt ansvar för att minska smittspridningen. Stanna hemma vid minsta symptom och fortsätt att hålla avstånd till varandra, både inomhus och utomhus. Slutligen påminner vi om att hålla en god handhygien.

Alingsås kommun