1 Driftstörningar

6/10 Nuläge covid-19

Eternellen och Träffpunkter på väg att öppnas

Nu är vård- och omsorgsförvaltningen på gång att kunna öppna dagverksamheten Eternellen och Träffpunkterna igen. Det behövs dock lite tid för att säkerställa att inte riskera någon smittspridning. 

Därför kommer Träffpunkterna öppnas successivt med start på Hagagården och Brunnsgården. Vi återkommer med mer information och program under oktober. Dagverksamheten på Eternellen öppnas från den 1 december. Brukare och anhöriga kommer att kontaktas i god tid för vilka tider som kommer kunna erbjudas till er som är beviljade denna insats.

Samma trend som tidigare

Vad det gäller smittspridningen har vi fortsatt samma trend. Antalet fall ökar i stora delar av Europa, medan vi i Sverige har en mer balanserad uppgång, och då främst i åldersspannet 20 till 60 år. Det är positivt att fallen bland de över 70 år inte ökar särskilt mycket, men när smittan ökar i samhället ökar så klart också risken för att även de äldre ska drabbas. 

För att motverka den utvecklingen måste vi återigen påminna om de viktiga budskapen om handhygien, att hålla avstånd och att stanna hemma om man har milda symptom. Dessutom är det bra att gå att testa sig om man har symptom för att bryta eventuella smittkedjor i ett tidigt skede.

Alingsås kommun