5/8 Nuläge covid-19

Texten uppdaterad 2021-08-12

Smittläget

Smittspridningen i landet fortsätter att ligga på en låg nivå men fortsätter också att öka något. Smittspridning finns i alla åldrar men flest fall i åldrarna 20–29 år. Smittspridningen ökar procentuellt mest i gruppen 40–49 år. Många fall kan kopplas till utlandsresor – särskilt ifrån Spanien. Smittskydd uppmanar till provtagning efter resor utanför Norden.

Vi måste alla fortsätta följa de allmänna råden om att hålla avstånd, tvätta händerna noga och att begränsa vårt sociala umgänge, även de som är vaccinerade.

I Alingsås kommun hade vi sex antal konstaterade fall under förra veckan, vilket är en minskning från nio fall veckan innan. Bra jobbat!

Provtagning i skolorna

Skolorna kommer att ha covidtest att dela ut till elever vid skyndsamma behov. Detta är självtester – så kallade gurgeltester – som elev/förälder sedan lämnar in på en vårdcentral. Mer information om detta kommer längre fram. Syftet är att få en mer effektiv provtagning och smittspårning för covid-19 bland skolelever.

Vaccination

Den 11 augusti öppnar tidbokning för personer födda 2005 eller tidigare. I regel bedöms ungdomar i denna åldersgrupp vara tillräckligt mogna för att själva fatta beslut om sin vaccination. Av praktiska skäl bör dock samtyckesblankett undertecknad av båda vårdnadshavare tas med till vaccinatören för att underlätta vaccinationsprocessen. Om ungdomen inte har med sig underskriven samtyckesblankett gör vaccinatören en enkel mognadsbedömning innan vaccinering. Samtyckesblanketten kommer att finnas på 1177.se samt i pappersformat hos vaccinatörer.

Fortsätt följa råd och rekommendationer

Tack till alla er som fortsätter kämpa! Följ de nationella råden. 

Alingsås kommun