4/8 Nuläge covid-19

Texten uppdaterad 2020-08-06

Läget är fortsatt allvarligt men stabilt i både Sverige och vår region. Antalet nya fall fortsätter att vara lågt och det också något som avspeglas i det är få personer som vårdas på sjukhus. 

Men globalt sett fortsätter den negativa trenden och även i Europa har flertalet länder märkt en uppgång av antalet nya fall. Det betyder att vi alla måste vara uthålliga och fortsätta att tänka på att hålla nere smittspridningen. 

God handhygien och att hålla avstånd till varandra är två viktiga saker att tänka på. Vidare ska man precis som tidigare hålla sig hemma om man känner sig sjuk och alltid undvika större sociala sammanhang.

Det är fortsatt viktigt att hålla sig uppdaterad med korrekt information. Därför tipsar vi om den här sidan där du hittar säkerställd information från myndigheter. 

Alingsås kommun