4/3 Nuläge covid-19

Mycket allvarligt läge

Dagens nya siffror på kommunnivå visar på en mycket besvärlig trend i Alingsås. Under vecka 8 har hela 231 nya konstaterade fall rapporteras, vilken är mer än en fördubbling sedan vecka 7 då 96 fall rapporterades. 

Även i Västra Götalandsregionen och på nationell nivå går siffrorna åt fel håll så just nu är det viktigare än någonsin att alla alingsåsare tar sitt ansvar för att minska smittspridningen. Detta för att skydda både dig själv och alla andra samt för att minska belastningen på sjukvården.

Detta kan du bidra med:

  • Stanna hemma och testa dig vid milda symptom.
  • Tvätta händerna ofta och noggrant.
  • Håll avstånd till andra människor och undvik nya kontakter.
  • Undvik miljöer där det kan uppstå trängsel.
  • Handla ensam.
  • Om du är elev och har fjärrundervisning är det viktigt att du testar dig vid symptom och meddelar din skola vid konstaterad covid-19.

Alla lokala rekommendationer finns att läsa här. 

Tillsammans kan vi vända trenden!

Max 500 besökare i butiker och varuhus

Från den 6 mars gäller nya maxantal för besökare i butiker, varuhus, gym och sportanläggningar. Då är det endast tillåtet med 500 besökare, även om lokalen räcker till fler än så om man räknar tio kvadratmeter per besökare. Notera att mindre butiker och verksamheter även fortsättningsvis ska räkna med tio kvadratmeter per person för att få fram sitt aktuella maxantal för besökare.

Vidare ska butikerna vidta lämpliga åtgärder för att få personer att handla ensamma istället för i grupp. Som ett led i det är det från den 6 mars endast tillåtet med en person per sällskap på restauranger som ligger inne i ett varuhus eller en galleria. På restauranger med egen ingång är det fortsatt fyra personer som sällskap som gäller.

Alingsås kommun