Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

30/7 Nuläge covid-19

Texten uppdaterad 2020-08-06

På dagens extrainsatta presskonferens betonar Folkhälsomyndigheten att nuvarande rekommendationer att arbeta hemma i så stor utsträckning man kan forfarande står fast, nu och till hösten. Tegnell lyfter även att det är viktigt för arbetsgivaren att hålla ett öga på de negativa konsekvenser som det kan innebära att arbeta hemma under en längre tid.

Dessutom står det även fast att man ska undvika att åka med kollektivtrafiken i så stor utsträckning man kan. Målet är att kunna åka med halvfulla bussar och tåg för att en så säker transport utan smittspridning ska vara möjlig. Det är riktlinjer som branschorganisationen håller på att ta fram och som FHM ställer sig bakom. Riktlinjerna kommer att finnas färdiga nästa vecka. Det möjliggör att personer som inte kan arbeta hemma och inte kan ta sig till jobbet på andra sätt än med kollektivtrafik har möjlighet att fortsätta att transportera sig med kollektivtrafiken.

I Alingsås kommun gäller fortfarande skrivningarna sedan tidigare om vad som gäller vid distansarbete.

Alingsås kommun