1 Driftstörningar

3/12 Nuläge covid-19

Fjärrundervisning på gymnasiet

Statsminister Stefan Löfvén kallade i dag till presskonferens där det meddelades att landets alla gymnasieskolor ska övergå till fjärrundervisning. Det gäller från måndagen 7 december fram till att vårterminen startar på andra sidan årsskiftet. Detta görs dels för att minska risken för smittspridning bland unga vuxna, men också för att glesa ut i kollektivtrafiken och i andra liknande funktioner i samhället.

Läget fortsatt allvarligt

I dag har Folkhälsomyndigheten kommit med nya siffror på kommunnivå för den senaste veckan. De visar på en fortsatt negativ trend för Alingsås då den senaste noteringen på 89 nu har har ökat till 92 nya konstaterade fall. I regionen har det gått ner lite den senaste veckan då antalet rapporterade fall sjunkit från 4584 till 4361.

I Europa tycks toppen vara passerad då det förväntas en liten nedgång nu för andra veckan i rad. Men det skiljer sig mycket åt mellan olika länder. 

I Sverige och hos oss i Alingsås är det alltså fortfarande allvarligt och vi alla måste fortsätta ta vårt ansvar. Det handlar om att följa de skärpta råden  som gäller fram till den 13 december. I nästa vecka förväntas Folkhälsomyndigheten presentera nya nationella råd som ska gälla över jul- och nyårshelgen.

Redan nu uppmanar MSB om att tänka sig för extra mycket under julhandeln. Planera inköpen i förväg så att det räcker att besöka affären en gång och handla med fördel på tider då risken för trängsel är låg. 

Slutligen uppmanade Socialstyrelsen alla friska blodgivare att fortsätta ge blod. Det finns smittsäkra rutiner för detta, och sjukvården behöver blod även under en pandemi.

Vi påminner också att det finns mer information att läsa på krisinformation.se.

Alingsås kommun