29/9 Nuläge covid-19

Växelvården öppnas successivt

Sedan i våras har växelvården på Kvarnbacken varit stängd för att minska risken för smittspridning. Nu är det beslutat att verksamheten öppnas upp successivt från den 15 oktober. De anhöriga som har beslut om avlastning i form av växelvård har fått mer information om hur man gör för att boka sin plats.

Information om evenemang och publik

I dag kallade inrikesminister Mikael Damberg och kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind till presskonferens. Där berättades att arrangemang på serveringsställen från den 8 oktober inte längre träffas av förbudet om allmänna sammankomster och tillställningar för fler än 50 personer. I de fallen gäller från den 8 oktober endast den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Regeringen planerar också för ett ytterligare undantag i förbudsförordningen gällande arrangemang med sittande publik, till exempel teaterföreställningar, konserter och idrottsmatcher. Undantaget möjliggör för sådana arrangemang med upp till 500 deltagare där publiken sitter med ett avstånd om en meter från varandra. Två personer i samma sällskap ska kunna sitta tillsammans utan avstånd mellan sig. Ett beslut om denna ändring planeras till den 8 oktober och skulle i så fall kunna börja gälla från och med den 15 oktober.

En sakta uppgång

Situationen i världen och Europa fortsätter att bli allt mer ansträngd. Antalet fall fortsätter att öka och det är tydligt att smittan finns ute i samhället. I Sverige syns också en ökning den senaste veckan, men den är fortfarande på en förhållandevis låg nivå. Läget skiljer sig också åt mellan olika regioner, där vi i vår region klarat oss förhållandevis bra hittills. 

För att behålla den trenden är det viktigt att vi fortsätter hålla i och hålla ut. Det allra viktigaste för att hålla nere smittspridningen är de så många gånger upprepade åtgärderna om handhygien, att hålla avstånd och att stanna hemma om man känner sig sjuk. Därför är det viktigt att vi alla har uthållighet och fortsätter att förhålla oss till detta.

Alingsås kommun