1 Driftstörningar

28/7 Nuläge covid-19

Sverige visar fortsatt sjunkande siffror av antal fall av covid-19. Även antal personer inlagda på IVA på grund av covid-19 minskar, vilket även gäller antal avlidna.

Texten uppdaterad 2020-08-06

På dagens presskonferens rapporterar Folkhälsomyndigheten att det internationellt är Nordamerika och Sydamerika samt Indien och mellanöstern som har flest fall. Det sker fortfarande en ökning globalt och vi är nu uppe i 16 miljoner fall totalt och 650 000 tusen avlidna. Europa som tidigare har haft en trend av minskade fall ser man nu en ökning i flera länder som Spanien, Belgien och Rumänien. I Sverige fortsätter antal insjukna att minska. Detsamma gäller antal avlidna och intagna på IVA. 

För att detta ska hålla i sig fortsätter FHM att trycka på att det är viktigt att stanna hemma om man har symtom, tvätta händerna med tvål och vatten, avstå sammanhang med större antal deltagare och hålla avstånd till andra både inomhus och utomhus.

Alingsås kommun