27/8 Nuläge covid-19

Trenden med smittspridningen är densamma som tidigare i veckan. Det betyder att smittan ökar i flera europeiska länder medan situationen i Sverige just nu är mer stabil.

För att behålla den trenden är det viktigt att alla fortsätter ta sitt ansvar. Vi ska stanna hemma från skola och arbete om vi är sjuka eller har milda symptom och vi ska alla tänka på att hålla lite extra avstånd och att tvätta händerna ofta och noggrant. Helt enkelt hålla i och hålla ut och fortsätta med det som vi gjort bra i flera månader.

Sök vård när du behöver

Regionerna rapporterar om tendensen att personer väljer att inte söka vård eller att inte gå på sina inplanerade läkarbesök som inte rör covid-19 med anledning av pandemin. Uppmaningen från Socialstyrelsen är att man ska sök vård när man behöver för det är viktigt att var och en gör vad man kan för att hålla sig frisk, både från covid-19 och alla andra sjukdomar.

Tips på bra länkar

All den senaste säkerställda informationen från våra myndigheter hittar du från den här sidan.

Alingsås kommun