26/8 Nuläge covid-19

Vaccineringen fortsätter

Västra Götalandsregionen har meddelat att det just nu är god tillgång på vaccindoser och uppmanar vaccinatörerna att vaccinera i så hög takt som möjligt. Det betyder att det ska finnas ganska gott om tider att boka för dem som ännu inte tagit sin första dos. 

Både Västra Götalandsregionen och Folkhälsomyndigheten fortsätter också att uppmana alla att vaccinera sig, både med den första och andra dosen. Myndigheterna menar att en hög vaccinationstäckning är den enskilt viktigaste preventiva åtgärden mot sjukdomen, och också en förutsättning för att minska belastningen på vården och i förlängningen kunna lätta ytterligare på råd, rekommendationer och restriktioner.

I veckan kom beskedet att personer med kraftigt nedsatt immunförsvar ska erbjudas en tredje dos vaccinering för att de ska utveckla ett bra skydd mot covid-19. Den dosen ges i huvudsak via sjukvården.

En fortsatt ökning

Trenden med en ökning av antalet fall håller dessvärre i sig. I Västra Götalandsregionen noterades under vecka 33 över 1000 nya fall, vilket är en ökning med cirka 200 fall från föregående vecka.

I Alingsås kommun har vi också sett en ökning, nu för tredje veckan i rad. Under vecka 33 konstaterades 24 fall, vilket är ökning från 14 fall veckan innan.

För att motarbeta den pågående trenden är det mycket viktigt att alla fortsätter att ta ansvar och följa de nationella råden.  Vid sidan av att vaccinera sig lyfter Folkhälsomyndigheten fortfarande saker som att stanna hemma och testa sig vid milda symptom och att hålla avstånd till andra människor som det allra viktigaste. Så fortsätt att hålla i och hålla ut.

Alingsås kommun