1 Driftstörningar

25/8 Nuläge covid-19

Världsläget vad det gäller smitta är tämligen oförändrat. Möjligen är det inte lika stora ökningar längre, men totalt har vi passerat 23 miljoner fall i världen.

I Europa är trenden inte lika god då vi just nu har en utveckling åt fel håll. Det är en konsekvent uppåtgående trend av antalet nya fall i många europeiska länder. I Sverige är dock tendensen något mer positiv. Den tillfälliga ökning för ett par veckor sedan har stannat av och nu ser kurvorna ut att ha vänt sakta nedåt igen. Men det finns fortfarande en del variation mellan regionerna så alla måste fortsätta bidra till minska smittspridning.

Metoderna för det är fortsatt de samma. Vi måste alla stanna hemma om vi har milda symtom, hålla en god handhygien och hålla lite extra avstånd till varandra. Vi ska också undvika större sociala sammanhang.

Personer över 70 år eller i annan riskgrupp ska även fortsättningsvis begränsa sina nära kontakter, och med fördel träffas utomhus med lite extra avstånd. 

Alingsås kommun