25/6 Nuläge covid-19

Texten uppdaterad 2020-07-21

Överlag ökar nu resandet i Sverige, även om det är mindre än tidigare år av naturliga skäl, rapporterar Folkhälsomyndigheten. Buss- och spårvagnsförare, liksom personer i serviceyrken är överrepresenterade bland insjuknade i covid-19. 

Vi har ingen överdödlighet i Sverige länge. Det betyder att totalt avlider inte fler än normalt. Men det är fortsatt högt tryck på sjukvården och därför har vi alla ett stort ansvar att hjälpas åt för att fortsätta minska smittspridningen. 

Sommar och värmebölja

Sommaren 2020 lever vi i skuggan av pandemin. Den pågående värmeböljan är en utmaning i dessa tider, då många till exempel söker sig till samma badplatser eller andra svalkande ställen och risken för trängsel ökar. Vi har alla ett ansvar att hjälpas åt att minska smittspridningen.

krisinformation.se finns många bra tips och råd kring vad man bör tänka på resor, friluftsliv, camping med mera.

Ta hand om dig i sommar!

Alingsås kommun