1 Driftstörningar

23/7 Nuläge covid-19

I dagens rapport från Folkhälsomyndigheten kan vi se att vi har en fortsatt stor spridning av viruset internationellt. I Sverige är läget betydligt lugnare med en kurva över antalet smittade som går stadigt neråt. Även smittspridningen på landets äldreboenden är numera under kontroll.

FHM förtydligade att varje person som har konstaterad covid-19 har skydds- och informationsplikt, det vill säga smittspårning ska alltid göras. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Även om utvecklingen ser mycket positiv ut för Sveriges del så har FHM tagit fram tre olika scenarion där man även kan se en försämrad utveckling med utbrott under hösten och vintern. Tänk på att faran inte är över och fortsätt följa regler och rekommendationer, så att den positiva utvecklingen får fortsätta!

Fortsatt besöksförbud på äldreboenden

Besöksförbud på landets äldreboenden gäller fortfarande och minst till 31 augusti. I Socialstyrelsens allmänna råd finns utrymme för den verksamhetsansvarige att göra undantag från besöksförbudet, men det är viktigt påpeka att det inte finns någon självklar rättighet för anhöriga att få komma in på ett äldreboende, även om man till exempel kan visa att man har antikroppar mot covid-19. Verksamhetsansvarigs beslut kan inte överklagas.

Boendet har dock skyldighet att värna om de boendes sociala kontakter och i Alingsås kommun finns det därför goda möjligheter att träffas utomhus under ordnade och säkra former.

Alingsås kommun