23/11 Inget undantag för sittande publik

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Detta gäller även om deltagarna sitter med behörigt avstånd till varandra. Enda undantaget är begravningar. Beslutet gäller från och med den 24 november.

Beslutet fattades den 23 november och innebär alltså att det från och med den 24 november är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Bakgrunden till beslutet är förstås att begränsa den mycket allvarliga smittspridningen av covid-19.

Regeringen har beslutat om ett undantag för begravningar, som även gäller Västra Götaland. Det får samlas maximalt 20 deltagare vid begravningsgudstjänster, urnsättning och liknande.

Sedan tidigare finns från Regeringens sida ett undantag för sittande publik. Men Länsstyrelsen har mandat att besluta om lokala regler, och det är nu beslutat att maxantalet på åtta personer även ska gälla för sittande publik i Västra Götaland. Detta gäller från 24 november och enda undantag vi har i Västra Götaland gäller begravningar som alltså får samla max 20 deltagare.

Alingsås kommun