1 Driftstörningar

22/9 Nuläge covid-19

Folkhälsomyndigheten rapporterade i dag om en ökning av smittan i både världen och Europa de senaste dagarna. I synnerhet i länder som Italien, Spanien, Frankrike och Storbritannien är det en oroande utveckling.

I Sverige klarar vi oss betydligt bättre, även om det möjligen går att skönja en tendens av en liten ökning. Antalet tester har ökat markant och det är fortsatt en låg andel av de testade personerna som har covid-19, vilket betyder att det är mycket höstförkylningar och annat som går i samhället. Rekommendationen är att fortsätta testa sig vid symptom för att bryta eventuella smittkedjor i ett tidigt skede.

Regionens veckostatistik på kommunnivå har inte kommit ännu för den senaste veckan. Däremot visar regionens sjukhusstatistik att det i går fanns 41 inneliggande patienter på grund av covid-19. Det är en siffra på samma låga nivå som vi befunnit oss den senaste tiden, och kan jämföras med 375 när pandemin var som mest påtaglig. 

För att förhindra en svår andravåg i Sverige är det viktigt att vi fortsätter ta samma ansvar som tidigare. Det handlar om att hålla avstånd till varandra och att tvätta händerna noggrant och ofta. Och som alla vet ska vi hålla oss hemma även om vi bara har milda sjukdomssymptom. Helt enkelt komma ihåg att vi fortfarande lever mitt i en pandemi.

Här hittar du länkar med mer information från våra myndigheter.

Alingsås kommun