22/7 Nuläge covid-19

Ökat antal smittade

I Västra Götalandsregionen har vi totalt en ökning av antal smittade från förra veckan och de flesta nya fall är i åldrarna 20–30 år. Fler utlandsresor och även ökat resande inom landet tros vara några av faktorerna.

Under vecka 28 rapporteras fem konstaterade fall i Alingsås, vilket är en liten uppgång från förra veckans nolla.

Vid hemkomst från utlandet

Fallen av smittade med covid-19 från resor utomlands har ökat i Sverige de senaste veckorna. De som rest utanför de nordiska länderna rekommenderas av Folkhälsomyndigheten att ta ett covid-19-test vid ankomsten till Sverige. Rekommendationen som gäller från den 12 juli till den 31 augusti. Läs mer om vad som gäller på den här sidan.

Aktuellt om vaccinationer

Vaccinationen av personer 18 år och äldre fortsätter. Vaccination av 16 och 17-åringar i Västra Götalandsregionen följer Folkhälsomyndighetens preliminära plan och startar under vecka 32. 16 och 17-åringar kommer behöva ta med vårdnadshavare eller en undertecknad samtyckesblankett.

Från 1 september kommer till exempel du som är nyinflyttad eller är student och tagit dos 1 i ett annat län men vill ta dos 2 i Västra Götaland kunna göra det. Mer information om den kommande tjänsten på 1177.se.

Fortsätt följa de nationella råden

Tack för att ni fortsätter hålla i och följa de allmänna nationella råden om allas ansvar för att minska smittspridningen av covid-19, som gäller fram till den 30 september!

Alingsås kommun