22/10 Nuläge covid-19

Inga särskilda råd för äldre och riskgrupper

På torsdagen meddelade Regeringen att de särskilda allmänna råden för personer över 70 år och för andra personer i riskgrupp tas bort. Det innebär att alla invånare nu har samma allmänna råd att rätta sig efter, oavsett ålder och riskgrupp. Regeringen påtalade extra att det fortfarande vilar ett stort personligt ansvar på var och en för att fortsätta skydda både sig själv och andra från smitta. 

300 i sittande publik

På torsdagens meddelades också att det från den 1 november är tillåtet med 300 personer i en sittande publik på exempelvis idrotts- och kulturevenemang. Det blir ett undantag på dagens regel om maximalt 50 personer på offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.

Regeringen skärpte samtidigt reglerna kring nattklubbar och andra dansställen där nu endast 50 personer får släppas in. Den verksamhet som bryter mot detta kan straffas, så det är inte bara en rekommendation från Regeringen.

Regeringen vill utöka lagstiftningen

I veckan har Regeringen berättat om att den vill utöka lagstiftningen kring pandemin. Det handlar om att med hjälp av lagen kunna reglera antal personer på exempelvis badplatser, köpcenter och i kollektivtrafiken. Socialminister Lena Hallengren var tydlig med att det krävs lagstiftning för att kunna vidta åtgärder som inte går att göra i dag med stöd av smittskyddslagen och ordningslagen. Regeringen hoppas att den nya lagen ska vara på plats till sommaren.

Skärpta råd i Uppsala län

Nu har Folkhälsomyndigheten i samråd med berörd region skärpt de allmänna råden i Uppsala län. Det är första tillfället då möjligheten till tillfälliga skärpningar i utvalda delar av landet används, och råden till Uppsalaborna gäller främst att de ska undvika umgänge eller fysisk kontakt med andra personer än de man bor tillsammans med. Beslutet gäller till att börja med i två veckor framåt, till den 3 november, men kan komma att förlängas. 

Ökad smittspridning i vår region

Den generella lägesbilden är att smittspridningen ökar i landet. Utöver Uppsala är även Örebro, Skåne och Stockholm hårt drabbade, men även i vår region har antalet bekräftade fall ökat. I Alingsås kommun har vi den senaste veckan åtta rapporterade fall, vilket är samma siffra som veckan innan. 

För att fortsätta begränsa smittspridningen på bästa sätt är det viktigt att vi alla tar samma ansvar som tidigare. Vi måste stanna hemma vid milda symptom och då också gärna gå att testa oss. Vi ska också tvätta händerna ofta, hålla avstånd och undvika större sociala sammanhang.

Detta gäller även under läslovet då alla elever är lediga. Det är viktigt att barn och ungdomar fortsätter att vara noggranna och undviker de stora sammankomsterna där risken för smittspridning är stor. Umgås istället i mindre grupper med personer som normalt sett träffas regelbundet. 

För mer information från Sveriges myndigheter ska du läsa på krisinformation.se.

Alingsås kommun