21/7 Nuläge covid-19

Antalet fall i covid-19 fortsätter att öka i världen. I Europa och Sverige fortsätter dock den positiva utvecklingen, med minskande antal fall och dödsfall. För att trenden ska hålla i sig är det viktigt att fortsätta hålla fast vid de regler och rekommendationer som vi alla lärt oss vid det här laget.

Uppdaterad rutin för provtagning av kommunens personal

Rutinen för provtagning av kommunens personal har uppdaterats. Vi uppmanar personal även med lätta symptom att testa sig i kommunens regi. Personal som för tillfället har semester är också välkomna att testas. Den nya rutinen finns att läsa på den här sidan.

Alingsås kommun