20/8 Nuläge covid-19

Förlängt besöksförbud på äldreboenden

Regeringen har nu tagit beslut om att förlänga besöksförbudet på landets alla äldreboenden till den sista september. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen får samtidigt i uppdrag att utreda om besöksförbudet även ska gälla efter den sista september eller om det kan ersättas med andra regleringar och riktlinjer.

Håll i och håll ut

Globalt sett har antalet nya fall nått en platåfas utan att längre öka. Men det är stora variationer så det finns världsdelar och länder där smittspridningen fortsatt ökar. 

I Sverige är situationen liknande med en nationell platåfas, men med några regioner som ökar och andra som minskar i antal nya fall. Därför är det tydligt att vi fortfarande har en smittspridning i samhället, och det gäller även vår region.

Tillsammans kan vi motarbeta spridningen genom att förhålla oss till de rekommendationer som finns. Det handlar främst om att stanna hemma vid milda symptom, att hålla en god handhygien och att hålla lite extra avstånd till varandra.

Det är också viktigt att alla med symptom genomgår en provtagning. Dels för att ge en rättvist bild av läget som råder och dels för att stoppa eventuella smittkedjor i ett tidigt skede.

Alingsås kommun