18/6 Nuläge covid-19

Tips till verksamhetsutövare

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en lista med tips för hur verksamhetsutövare kan minska risken för smittspridning. Tipsen är bra att läsa för exempelvis turistorganisationer, markförvaltare, kultur- och idrottsföreningar, campingägare, småbåtshamnar, badanläggningar och liknande. Det finns också informationsmaterial att ladda ner och använda i sin verksamhet. All den informationen finns här. 

Fortsatt allvarligt läge

Inför midsommar uppmanar alla myndigheter till att vi ska vara uthålliga och fortsätta ta vårt personliga ansvar. Det finns fortfarande smittspridningen i samhället och därför är det viktigt att hålla avstånd och att undvika större folksamlingar. Och självklart måste vi stanna hemma om vi är sjuka eller har milda symptom.

Vi påminner också om att det är viktigt att tänka på att hålla avstånd även på parkeringar och badplatser om man ska ut och bada under långhelgen.

Alingsås kommun