17/12 Nuläge covid-19

Rekordmånga fall i kommunen

Dessvärre syns ingen ljusning av läget i vare sig Västra Götalandsregionen eller Alingsås kommun. Den senaste veckonotering för Alingsås kommun visar på 204 nya konstaterade fall. Det är en ökning jämfört med föregående siffra som var 129. 

I Västra Götalandsregionen har 6787 fall konstaterats under vecka 50. Det är en rejäl ökning från föregående notering som var 4469 fall. 

Detta betyder att vi fortsatt måste ta vårt ansvar för att minska risken för smittspridning. Det gäller på arbetsplatsen – i både verksamhet och lunchrum – och på fritiden. I de nationella råden som gäller från den 14 december påtalas vikten av det personliga ansvar som alla måste ta för att undvika sammanhang och miljöer där det finns risk för smittspridning.

Här kan du ta del av de nationella råden.

Läs mer på krisinformation.se.

Alingsås kommun