15/9 Nuläge covid-19

I dag kom besked från Regeringen om att besöksförbudet på landets alla äldreboenden hävs från den 1 oktober. Det hävda förbudet betyder att alla boenden öppnas upp för besök, men besöken ska ske under ordnade former enligt Socialstyrelsens föreskrifter och Folkhälsomyndigheten rekommendationer. 

Alingsås kommun väntar nu på att få ta del av föreskrifterna och rekommendationerna för att utifrån dessa färdigställa rutiner för att ta emot besök på ett smittsäkert sätt. När det arbetet är klart kommer både personal, brukare och anhöriga att informeras vidare om vad som gäller från den 1 oktober. 

Redan i dag och fram till den 1 oktober finns möjlighet att på flera boenden träffas inomhus bakom plexiglas i lokaler där anhöriga kan gå in utan att passera genom boendet.

Fortsatt låg smittspridning


Folkhälsomyndigheten berättade i dag om att Sverige fortsatt ligger på en låg smittspridning och på en låg belastning på sjukvården. Färska veckosiffror av antalet nya fall på kommunnivå presenteras varje torsdag så det exakta läget i Alingsås får vi återkomma till senare i veckan.

I Europa syns det fortfarande en uppgång i antalet fall. Det understryker att vi ännu inte är igenom den här pandemin och att vi måste fortsätta förhålla oss till de rekommendationer som finns. Det handlar som ni alla vet om att tvätta händerna, hålla avstånd samt att stanna hemma om man har milda symptom. 

Alingsås kommun