15/10 Nuläge covid-19

Möjlighet till skärpta lokala råd

Det är nu beslutat om allmänna råd som ska kunna gälla under en begränsad tid inom ett geografiskt avgränsat område. Om det pågår ett utbrott i en region kan Folkhälsomyndigheten, efter samråd med regionens smittskyddsläkare, besluta att lokala allmänna råd börjar gälla i en region eller i en del av en region. Exempel på lokala råd är att personer i det berörda området bör undvika att resa med kollektivtrafik, avstå från att resa, avstå från att besöka personer i riskgrupper och i särskilda boendeformer för äldre, avstå från att besöka restauranger, gym eller andra inomhusmiljöer där människor samlas och om det är möjligt. Mer om lokala allmänna råd – som gäller från den 18 oktober – finns att läsa på Folkhälsomyndighetens webbplats.  

Fortsatt ökad smittspridning

Tyvärr fortsätter samma trend som de senaste veckorna i stora delar av Europa. Det finns fortsatt en ökad smittspridning i flera länder, inte minst i Frankrike, Nederländerna och Danmark. 

Även i Sverige går kurvan åt det hållet, om än med en något lägre hastighet. Stocksholm är värst drabbat, medan Västra Götalandsregionen är en av de regioner som klarat sig bäst från en andra våg hittills. I Alingsås kommun har det den den senaste veckan rapporterat åtta nya konstaterade fall. Det är en liten ökning från förra noteringen på fyra fall. 

Så det finns i allra högsta grad en smittspridning i samhället och vi måste hålla i och hålla ut i vårt agerande. Det handlar om att fortsätta hålla avstånd till varandra, att tvätta händerna och att stanna hemma vid milda symptom. Myndigheterna trycker också extra hårt på att vi ska undvika större sociala sammanhang då en betydande del av den nu pågående smittspridningen går att härleda dit.

Alingsås kommun