14/7 Nuläge covid-19

Idag rapporterar Folkhälsomyndigheten om en fortsatt global ökning av antal smittade av covid-19. Nu finns det 13 miljoner konstaterade fall i världen.

Texten uppdaterad 2020-10-01

I Sverige rapporteras idag 76 001 anmälda fall vilket betyder att den nedåtgående trenden håller i sig hos oss. Siffrorna i Sverige pekar alltså i rätt riktning, men pandemin är långt ifrån över.

Folkhälsomyndigheten uppmanar därför fortsatt att vi alla behöver hjälpas åt att bromsa smittan så vi blir av med den i landet. Det absolut viktigaste är att stanna hemma när du är sjuk. Men också att fortsätta följa de övriga framtagna råden som innebär att tvätta händerna med tvål och varmt vatten, fortsätta hålla avstånd till varandra, undvika större folksamlingar och trängsel samt att tänka igenom ditt sätt att resa.

I Alingsås kommun arbetar vi hela tiden för att minska smittspridningen och för att skydda riskgrupper från att insjukna i covid-19. Detta betyder extra försiktighetsåtgärder på alla kommunala boenden och för vår personal. Vi följer alltid Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och utifrån dem har vi tagit fram regler som gäller på alla våra boenden.

Här kan du läsa mer om det arbetet.

Alingsås kommun