13/8 Nuläge covid-19

Folkhälsomyndigheten berättade i dag att de ser en liten ljusning i Sverige. Tendensen med en ökning av antalet nya fall har försvagats, och nu tycks det vara så att vi har ett nytt stabilt läge på låga nivåer.

Åldersgruppen 20-29 år är inte lika hårt drabbad längre, även om de tillsammans med gruppen 30-39 år är de som står för det största andelen av de nya fallen. Det är positivt att de äldsta i samhället inte drabbas i särskilt stor utsträckning längre, det håller både antalet intensivvårdade och antalet dödsfall på låga siffror. 

För att förstärka den här positiva trenden är det av stor vikt att vi fortsätter att hålla sig till de rekommendationer som finns. Återigen påminner vi därför om att hålla en god handhygien, att hålla avstånd och att stanna hemma vid milda symptom.  Det är också viktigt att man vid symptom söker sig till vårdcentralen för att testa sig. Detta gör att vi kan stoppa eventuella smittkedjor i ett tidigt skede.

Håll avstånd på badplatser

Nu när vädret ser ut att bli varmt och skönt påminner vi om vikten av att parkera med förstånd på våra badplatser. Räddningstjänsten måste kunna komma fram om en olycka sker, så vi har alla ett ansvar att bereda plats för det. Även på stranden är det viktigt att hålla avstånd mellan sällskapen för att minimera risken får smittspridning.

Alingsås kommun