12/6 Nuläge covid-19

Hävt reseförbud

I morgon lördag hävs förbudet mot onödiga resor inom Sverige. Det är dock viktigt att poängtera att det endast är friska och symptomfria människor som får resa, och väl på plats på resmålet ska man förhålla sig till de restriktioner som finns. Det betyder att vi ska hålla avstånd, tvätta händerna och undvika större sociala sammanhang oavsett var i landet vi befinner oss. Under sommarens semesterresor ska vi också undvika kollektivtrafik och andra kollektiva färdmedel där det inte går att förboka en plats.

Riktlinjer för besöksnäringen

I veckan kom också riktlinjer som besöksnäringen ska anpassa sig till under sommaren. Det är dock viktigt att poängtera att en del av ansvaret för att alla punkter efterlevs ligger på den enskilda besökaren, och alltså är något vi alla måste ha med oss framöver.

Läs vad som gäller för camping/stugby. 

Läs vad som gäller för hotell.  

Läs vad son gäller för restaurang.  

Fortsatt allvarligt läge

Nu får vi inte längre dagliga rapporter från Folkhälsomyndigheten. Men det är tydligt att vi fortsatt har ett allvarligt läge med smitta i Sverige, inte minst i Västra Götaland. Därför är det viktigt att alla fortsätter ta sitt personliga ansvar för att minska smittspridningen.

Alingsås kommun