11/8 Nuläge covid-19

Inför skolstart

Nästa vecka startar höstterminen i grundskolan och gymnasiet. För att minska risken för smittspridningen är det precis som tidigare viktigt att alla barn och elever som har milda symptom stannar hemma. Vårdnadshavare med symptom ska inte hämta och lämna sina barn utan det måste en annan frisk, vuxen person göra.

De allmänna rekommendationerna med god handhygien och att hålla avstånd gäller också i skolans värld så det är viktigt att alla tar ansvar nu när terminen startar.

Läget fortsatt allvarligt

Folkhälsomyndighetens rapport var i dag snarlik de från förra veckan. Möjligen finns tendenser på en liten avstannande ökning globalt sett, men å andra sidan är fallet omvänt i Europa där det istället ser ut att vara en uppgång.

I Sverige ser man fortfarande en svag ökning efter att antalet nya fall varit rekordlågt för ett par veckor sedan. Därför är det fortsatt samma restriktioner som gäller, vilket betyder att alla ska stanna hemma vid milda symptom, hålla avstånd till varandra och hålla en god handhygien.

Detta är särskilt viktigt nu när många återgår till arbetet och när skolorna drar igång. 

Alingsås kommun